La normalitzación social del consumo de drogas ilegales

Després de la realització per part de l'equip d'investigació de la Fundació Igenus d'"Entre ratlles. La mirada adolescent cap a la cocaïna" (Martínez Oró i Pallarés, 2009), "La Mirada femenina cap a la cocaïna" (Pallares i Martínez Oró, en premsa) i redactant els resultats "El camí cap a la cocaïna", hem observat com la normalització social del consum de drogues és la responsable en part del consum d'aquestes i de les situacions de risc que s'assumeixen. Les drogues més normalitzades són l'alcohol i el cànnabis, encara que cada vegada la cocaïna és present en més contexts recreatius, com apunten diferents estratègies etnogràfiques (Martínez Oró et al. 2008, 2009 a, 2009b, Pallares l'al, 2008, Pallarés, 2007a, 2007b).

Objectiu principal: poder dilucidar com es construeix la normalització social del consum de drogues, especialment en l'alcohol, cànnabis i cocaïna, i conèixer quins són els significats associats. A més de saber quins són els mecanismes i les implicacions psicosocials relacionats al perquè uns consumidors es mantenen normalitzats al si de la societat i d'altres desenvolupen problemes severs derivats del consum de drogues.

 

 

 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.