XI Col·loqui de la Xarxa d'Antropologia Mèdica

El mes de Juny en el marc del col·loqui de la xarxa d'antropologia mèdica, es va celebrar una taula en què varem participar diferents joves investigadors sobre el consum de drogues, moderada per en Joan Pallarés. Personalment, vaig presentar una ponència titulada

 

Aquí trobareu el resum de la ponència:

 

Els i les joves educats en la societat de consum, al llarg de la socialització reben valors que simbolitzen la transició cap a l'adultesa, com són l’accés a una feina estable, emancipar-se, o tenir una parella.  Valors moderns per a temps postmoderns. La dificultats relacionades amb la feina i l’habitatge posicionen els i les joves en una situació de vulnerabilitat social, a més d'implicar diferents conseqüències emocionals com pot ser desencís, insatisfacció i poques d’expectatives de futur. Situacions agreujades per la crisi econòmica, que ha servit per a justificar i normalitzar la precarietat.


En els contexts d’oci nocturn, els joves es socialitzen amb uns paràmetres diferents de les lògiques dels temps i els contexts formals. El consum de drogues és una de les diferents possibilitats d’oci. Les disciplines “psi” individualitzen i entenen com a desviades pràctiques com el consum de drogues. Una mirada hermenèutica i construccionista del consum de drogues ens posa de relleu com els consums són contextuals i relacionals, vinculats a contexts recreatius i el grup d’amics. La comunicació exposarà el consum de drogues com a pràctica de busca de plaer i automedicació per a mitigar els malestars emocionals provocats pels desajustos estructurals de la societat.


Paraules clau: Drogues il·legals, societat de consum, institucions socials, malestars emocionals, normalització.

 

 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.