VI Seminario de formación sobre la cocaína.

El dimecres 30 de novembre de 2011, en el marc del VI Seminari de Formació sobre la cocaïna. Organitzat per la fundació ADES amb el suport del “Plan Nacional sobre Drogues”, vaig participar en  la taula  “PREVENCIÓN: PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES Y JÓVENES”  juntament amb Gregor Burkhart (EMCDDA) i Sonia Moncada (EMCDDA).

La presentació és realitzà a la sala d'actes del Pla Nacional sobre Drogues. En la exposició vaig presentar el programa de sensibilització del consum de cocaïna de la Fundació IGenus: COCAONLINE.

Resum de la ponència:

El consum recreatiu de cocaïna reapareix a Espanya a finals dels anys 70.  Durant els 80 i 90 es va produir una difusiósilenciosa del consum de cocaïna, eclipsada primer pels consums compulsius d'heroïna (anys 80) i posteriorment dels consums de pastilles d'èxtasi (anys 90). Encara que durant aquestes dues èpoques ja existia una certa preocupació de les conseqüències que podria produir la cocaïna. No obstant això, no fou fins a la dècada dels 2000, quan es disparen les prevalences del consum de cocaïna i amb això una contundent resposta institucional.

En l'última dècada s'ha treballat per frenar la difusió de cocaïna. L'impuls del Pla Nacional Sobre Drogues ha estat clau per impulsar la prevenció, la investigació i l'assistència relacionada amb el consum de cocaïna. Com a resultat de la resposta institucional i professional, les prevalences del consum de cocaïna es mantenen estables. Producte del suport del Pla Nacional Sobre Drogues s'han pogut desenvolupar la majoria d'investigacions de l'equip de Igenus. Així, com el programa Cocaonline.

El treball de l'equip d'investigació s'ha centrat en la difusió i normalització del consum de cocaïna, en aquest sentit per treballar que els resultats de les investigacions s'incorporin en els treballs preventius. Des de la Fundació Igenus aquest coneixement s'ha traslladat en diferents programes de prevenció, entre ells cocaonline.

Cocaonline es posar en marxa el 2006, moment en què es registren les prevalences més altes. El punt de partida fou el fet que molta gent recorre a internet com a primer pas per informar-se i buscar un tractament de cocaïna. Per tant la web havia de donar resposta als usuaris i familiars d'aquests, de forma confidencial i anònima, com a pas previ a iniciar un tractament o donar informació sobre els dubtes que pogués originar certs consums de cocaïna. En l'actualitat i amb la irrupció de les xarxes socials virtuals, cocaonline les aquestes incorporant en el seu treball quotidià.

 

Aquí trobareu el programa de la jornada:

VICocaina(1).pdf (372,4 kB)

 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.