Una mirada femenina hacia la cocaína.

Una mirada femenina hacia la cocaína.

El llibre tracta sobre la relació entre el consum de cocaína i el fet de ser dona en la societat actual. Per tant, s'ha d'entendre que el llibre no és una recerca sobre el consum de cocaïna en clau de gènere. Més aviat s'ha d'entendre en clau sociocultural. En aquest sentit, no s'utilitza una epistemologia femenista sinó la grounded theory coma constructor dels resultats de la recerca.

La recerca fou subvencionada per el Plan Nacional Sobre Drogas i gestionada per la Fundació IGenus. Es varen realitzar 21 entrevistes en 3 comunitats autònomes. El perfils sel·leccionats foren diversos, des de adoelscents amb consums recreatius fins a persones drogodependents o exconsumidores. Per tant, la riquessa de discursos que emergeixen a partir de les diferents possicions és clau per construir la mirada femenina cap a la cocaïna en clau socioculturals.

 

Aquí poden descarregar les primeres pàgines. 
 

Si esteu interessats en adquirir el llibre podeu visita la pàgina web de Editorial Milenio.
 
 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.