Presentación del llibre «Sin pasarse de la raya». Lleida

Sin pasarse de la raya. la normalización de los consumos de drogas. 

L’escenari de les drogues il·legals ha canviat radicalment en els darrers 25 d’anys. S’ha passat de la centralitat dels consums injectats d’heroïna als consums de cànnabis, cocaïna i èxtasi vinculats a l’oci, la festa i el consumisme. El canvi és el resultat del procés de normalització produït en el marc d’una societat de consum. Sin pasarse de la raya analitza tant el procés històric de la normalització com l’escenari actual, on les substàncies són utilitzades per joves integrats socialment. El llibre dóna resposta a dues preguntes: «Per què les drogues s’han convertit en normals?», i «Per què hi ha gent que es droga i evitar l’addicció?». La resposta parteix de l’assentament cultural de les substàncies, és a dir, aquestes han passat a formar part de la realitat social, on la majoria dels consums es desvinculen dels problemes perquè són compatibles amb les responsabilitats de la vida quotidiana, i en conseqüència, s’entenen com normals.

El discurs clàssic de la «lluita contra la Droga», assegura que totes les drogues són problemàtiques i tots els consums provoquen l’addició. Els resultats de la recerca mostrem com això és fals, i certifica alhora, com les polítiques prohibicionistes representen un problema afegit pels consumidors, perquè la criminalització, l’estigmatització o disposar d’una informació inútil per a dominar les drogues, constitueixen uns riscos afegits als inherents a les substàncies. Els discursos oficials han presentat la normalització con un fenomen problemàtic, perquè es considerava que facilitava els consums i en banalitzava els riscos, però les polítiques de «guerra contra la drogues», tot i els ingents recursos invertits, mai han aconseguit l’objectiu d’allunyar-les de la població. És l’hora de buscar alternatives a les polítiques de drogues, i la normalització desgranada en les idees del llibre n’és una d’elles, perquè persegueix l’objectiu de viure en una societat amb drogues, però que provoquin els mínims danys possibles: una fita totalment accessible. 

 

 
 

 

 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.