Lo normal y lo desviado.

La present comunicació analitza com els consumidors de drogues, entenen els consums propis i aliens com normals o desviats. Aquesta és part dels resultats de la tesi en curs titulada "Sense passar-se de la ratlla. La construcció de la normalitat en els consumidors de drogues". En les darrers 40 anys la societat espanyola a esdevingut a una difusió i normalització del consum de drogues entre diferents sectors de la població, especialment entre els joves. El consum d'heroïna esdevingut durant els anys 80 i les conseqüències funestes que comportar (infeccions, inseguretat ciutadana, marginalitat ...) gènere una gran alarma social. En l'actualitat una part important de consumidors de drogues mantenen pautes recreatives de consum, que en la majoria no els condueix a la marginació social. Els contextos, el grup, la família, les dosis i la freqüència són factors clau per entendre el perquè alguns consumidors de drogues no desenvolupen problemes derivats del consum de drogues.

 

Lo normal y lo desviado en los consumidores de drogas. FES-1. David Pere.pdf (132,2 kB)

 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.