Entre rayas. La mirada adolescentes hacia la cocaína

Entra Rayas. La mirada adolescente hacia la cocaína.

El llibre "Entre rayas" és el recull dels resultats de la recerca titulada "El consumo de cocaína entre los adolescentes. Una mirada cualitativa". Subvencionada pel Plan Nacional Sobre Drogas. Gestionada per la Fundació IGenus.

En el moment de dissenyar la recerca, el consum de cocaïna havia arribat a màxims històrics, tant en població general (EDADES, 2005) com en població escolar (ESTUDES, 2006). Des de l'Observatori de Nous Consums de Drogues en l'Àmbit Juvenil havíem detectat indicis de consum de cocaïna entre els adolescents catalans. Per tant, vàrem plantejar una recerca qualitativa utilitzant els grups de discussió com a tècnica, per a poder copsar el valor simbòlic de la cocaïna en l'univers adolescent del moment (2007-2008). Els grups es realitzaren en 8 ciutats espanyoles.

Els resultats ens aporten llums sobre la importància de l'oci i del consum de productes carregats simbòlicament en l'univers adolescent, i com això és relaciona directament en el consum de drogues, especialment alcohol i porros, però també cocaïna. La cocaïna és una substància coneguda per tots els adoelscents, la consideren de fàcil accés però amb unes qualitats pobres per a la festa. Els adolescents en el cas de consumir estimulants prefereixen altres substàncies com speed o MDMA. La cocaïna la consideren bastant cara i amb poc podre per a desbarrar, un actitud apreciada pels adolescents, que serveix per a esceneficar la ruptura amb el món adult, gaudir de la nit, reforçar els vincles grupals, així com per a lligar. No m'estenc més amb les principals conclusions i us invito a llegir el llibre ;)

Si esteu interessats en adquirir el llibre podeu visita la pàgina web de editorial milenio.

 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.