Els joves i les drogues en l'actualitat del 2010

 

El text adjunt és una selecció dels resultats dels informes 2007, 2008 i 2009 de l’Observatori de Nous Consums de Drogues en l’Àmbit Juvenil (Fundació IGenus) relatiu als fenòmens socials més destacats que afecten als joves de Catalunya així com el consum de drogues. Per un aprofundiment d’aquest àmbits d’estudi remetem a les referències originals de l’Observatori (veure bibliografia). Així doncs, aquest text sustenta teòricament i empírica la xerrada del autor  titulada “Els joves i les drogues en l’actualitat” realitzada en marc la jornada  “I les drogues què?. Estat de la qüestió.  Recursos i estratègies per a treballar en joves” organitzada per la Secretaria de Joventut  i celebrada a Barcelona el 15 de Juny de 2010. Al llarg de la xerrada es presentarà els diferents aspectes i fenòmens socials esbossats en aquest text, posant especial èmfasi en la relació entre els fenòmens socials que afecten als joves, como la globalització, la precarietat laboral, la influència de les noves tecnologies, entre d’altres i el consum de drogues.

 

La metodologia emprada per obtenir els presents resultats es poden consultar als informes de l’Observatori, especialment a Diaz et, al. (2000), Pallarés et, al. (2006) i Martínez-Oró et, al. (2009). No obstant, apuntar que les tècniques utilitzades foren l’observació participant i les entrevistes individuals.

 

Paraules clau: societat de baix cost, globalització, estil juvenil, joves catalans, noves tecnologies, drogues, oci nocturn.

 

El joves i les drogues en l'actualitat.pdf (117,9 kB)

 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.