Els joves i les drogues en l'actualitat.

La conferència realitzada el 16 de juny de 2010, a la Secretaria General de Joventut. Generalitat de Catalunya, fou una presentació dels resultats dels informes 2007, 2008 i 2009 de l’Observatori de Nous Consums de Drogues en l’Àmbit Juvenil1 (Fundació IGenus) relatiu als fenòmens socials més destacats que afecten als joves de Catalunya així com el consum de drogues. Per un aprofundiment d’aquest àmbits d’estudi remetem a les referències originals de l’Observatori. Així doncs, els resultats de l'Observatori sustenta teòricament i empírica la xerrada del autor titulada “Els joves i les drogues en l’actualitat” realitzada en marc la jornada “I les drogues què?. Estat de la qüestió. Recursos i estratègies per a treballar en joves” organitzada per la Secretaria de Joventut i celebrada a Barcelona el 15 de Juny de 2010. Al llarg de la xerrada es presentà els diferents aspectes i fenòmens socials esbossats posant especial èmfasi en la relació entre els fenòmens socials que afecten als joves, como la globalització, la precarietat laboral, la influència de les noves tecnologies, entre d’altres i el consum de drogues.

La metodologia emprada per obtenir els presents resultats es poden consultar als informes de l’Observatori, especialment a Diaz et, al. (2000), Pallarés et, al. (2006) i Martínez-Oró et, al. (2009). No obstant, apuntar que les tècniques utilitzades foren l’observació participant i les entrevistes individuals.

Paraules clau: societat de baix cost, globalització, estil juvenil, joves catalans, noves tecnologies, drogues, oci nocturn.

 

 

 

 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.