El consum de drogues entre la població homosexual de Catalunya.

A Juny de 2008 la Fundació IGenus rebé l’encàrrec de la Coordinadora Gai Lesbiana (COGAILES) de realitzar una recerca sobre el consum de drogues entre la població homosexual. COGAILES havia començat una línea de treball de reducció de riscos amb la Subdirecció General de Drogodependències. Com a primer punt per a establir polítiques preventives dirigides a la població homosexual, es va realitzar un treball de recerca.

La demanda era producte de la preocupació respecte el consum de drogues entre la població homosexual. El coneixement que posseïen els membres de la Coordinadora era, en certa mesura, fragmentat. Coneixien els consums a partir de diverses fonts, com ara les observacions realitzades en els espais de festa, comentaris d’amics/gues, explicacions realitzades per alguns/es usuaris/es de la Línia Rosa. A més d’informacions provinents de diferents associacions dirigides a la població homosexual. Així doncs, els membres de la coordinadora posseïen un coneixement del fenomen d’estudi, encara que difús, molt vàlid per a dissenyar la recerca.

 

Per entrendre el fenomen del consum de drogues entre la població homosexual es va decidir realitzar un estudi quantitatiu, utilitzant com a tècnica l'enquesta heteroadministrada. En el document adjunt trobareu les principals conclusions de la recerca.

 

 

L'informe complet el trobareu a continuació.

 

 

El consum de drogues entre la població homosexual de Catal…
 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.