Del consumo recreativo al consumo problemático

El present treball de recerca, s'ha centrat en tres institucions socials de forta influència per a la persona, com són la família,-amb especial èmfasi en la parella-el grup i el treball. Per conèixer com influeixen aquestes entitats en els consums de drogues, hem utilitzat la tècnica del grup de discussió. Tècnica que ens permet comprendre els significats associats als contextos, als temps ia les pràctiques del consum de drogues. Així doncs, presentem uns resultats que han de contribuir a conèixer de manera més exhaustiva, els consums juvenils, per poder posar en acció estratègies preventives del consum de drogues, properes als joves consumidors.

 

 
 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.