“Sense passar-se de la ratlla. La gestió del risc en el consum de drogues psicoactives il·legals ”

Comunicació presentada en el Primer Congrés Internacional. Joventut i risc. Unes relacions ineludibles?

 

Girona, 18-20 de Juny de 2009.

Resum:

La comunicació és un capítol de la tesi inscrita en el departament de psicologia social de la UAB, titulada “Sense passar-se de la ratlla. La normalització del consum de drogues il·legals” .

El risc és una característica intrínseca del consum de drogues, tant legals com il·legals. En el present treball exposarem la gestió del risc per part dels consumidors de drogues il·legals, especialment entre les més difoses i normalitzades, com són el cannabis, la cocaïna, la MDMA i el speed. Aquests joves consumidors conviuen amb els riscs, l’assumeixen i és un dels diferents atractius (Martínez Oró, 2007).

Els joves durant el procés de socialització, han rebut un discurs abstencionista centrat  en les conseqüències funestes. Conseqüències que en el moment de iniciar-se no coincideixen amb els discursos rebuts dels iguals consumidors ni de les pròpies experiències, això suposa una resignificació del risc atribuït a les drogues.

Tal com es va obtenint experiències, els joves van adquirint un coneixement que modula la percepció del risc i les pautes de consum. Les experiències negatives són importants a l’hora de significar el risc.

Presentarem els mecanismes de regulació del consum de drogues (Grund,1994) utilitzats per a preservar la salut. A més, esbossarem com la normalització del consum de drogues en certs grups i contextos influeix en la manera de significar i construir el risc.

 

Àmbit de presentació: Risc, salut i joves.

Paraules clau: joves, normalització, risc, drogues il·legals,

 

 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.