Observatori de Nous Consums de Drogues en l'Ambit Juvenil

 

L'Observatori de Nous Consums de Drogues en l'Àmbit Juvenil és una estació etnogràfica gestionada per la Fundació IGenus . Estudia la realitat dels consums de drogues i les formes d'oci juvenil a Catalunya, de forma estable i regular des de 1998.

L'Observatori és un "sistema d'alerta ràpida", sensible per detectar els canvis en el patrons de consum de drogues, a més també recull el consum de noves substàncies en les fases emergents i l'estabilitat relativa dels consums més estables i coneguts. L'Observatori pretén detectar amb més rapidesa que altres dispositius els problemes emergents en el consum de drogues, abans que aquests problemes agafin una magnitud més gran.

L'Observatori és una investigació inspirada fonamentalment en el mètode etnogràfic, tot i que utilitza altres mètodes i tècniques. La informació que obté per a poder copsar i aprehendre el món de les drogues prové principalment del seu equip de camp, el seu sistema de xarxes d'informants (consumidors, professionals en relació amb joves, i altres), un panell d'informants claus, i dels qüestionaris aplicats a joves en els contexts de festa. L'equip d'investigació i les eines utilitzades són dinàmics i flexibles i es distribueixen estratègicament per tota la geografia catalana.

L'Observatori, amb la complementarietat de tècniques que utilitza, copsa la realitat del consum de drogues en els contexts juvenils i ofereix un informe anual dels canvis i regularitats observades. Serveix com a eina per a planificar propostes de reducció de danys des de la perspectiva de Salut Pública, tant per les institucions públiques com per altres agent socials que intervenen en el camp del consum de drogues i les drogodependències.

Aquest programa està subvencionat per l'Òrgan Tècnic de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, l'Agència de Salut Pública de l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Benestar Social de la Diputació de Barcelona.

En el seguent link trobareu els informes de l'Observatori de Nous Consums de Drogues.

 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.