Activitats de formació

 

Docència impartida en estudis universitaris reglats

2015. Professor invitat. Universitat Diego Portales. Máster en Psicologia Social. «Les bambolines en la investigació qualitativa» 25 de novembre de 2015.

2015. Professor invitat. Universitat de Xile. Postgrau en Psicologia Social Crítica i processos polítics. «Programes de reducció de riscs i danys» 24 de novembre de 2015.

2015. Professor invitat. Universitat de Xile. Grau en Psicologia. «Normalització: disciplina, poder i gobernamentalitat». 24 de novembre de 2015.

2015. Professor invitat. Universitat Rovira i Virgili. Màster Antropologia Mèdica i Salut Internacional. «Drogues: entre la normalització i la criminalització, 15 d’octubre de 2015.

2015. Professor invitat. Universitat de Barcelona. Màster en Drogodependències. Temàtica: «La normalització dels consums de drogues». Barcelona, 12 de juny de 2015. 2 hores. DOI 10.13140/RG.2.2.10576.71685

2015. Professor invitat. Universitat Autònoma de Barcelona. Màster d’Antropologia: Recerca avançada i intervenció social. Barcelona, 18 de març de 2015

2014. Professor invitat. Universitat Autònoma de Barcelona. «Tècniques de recerca en Antropologia Social i Cultural» Temàtica: «Els grups de discussió: tècnica i crítica». Grau d’Antropologia Social i Cultural. 3 hores. 3 de desembre de 2014.

2014. Professor invitat. Universitat Rovira i Virgili. Màster Antropologia Mèdica i Salut Internacional. Temàtica: Drogues i Control Social. Reducció de danys, regulació i governamentalitat. «Normalització i regulació dels usos de drogues», 17 d’octubre de 2014.

2013. Professor expert. Universitat Autònoma de Barcelona. Assignatura: «Tècniques de recerca en Antropologia Social i Cultural» Temàtica: «Els grups de discussió: tècnica i crítica». Grau d’Antropologia Social i Cultural. 4 hores. 4 de desembre de 2013.

2013. Professor expert. Universitat de Barcelona. Màster en Drogodependències. Temàtica: «Cocaïna, enfocament antropològic i experiències des de l’Observatori». 4 hores.

2013. Professor expert. Universitat de Lleida. «Liquiditat, incertesa i joventut». Grau en Treball Social. 3 hores.

2013. Professor expert. Universitat de Lleida. «L’aplicació de la entrevista en l’àmbit de la intervenció social». 3 hores.

2012-2013. Professor Col·laborador. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Assignatura: Intervenció social en l’àmbit de les drogues. Master en Investigación Etnográfica, Teoría Antropológica y Relaciones Interculturales. 32 hores.

2011. Docent. «Controversias entorno las metodologías cualitativas y cuantitativas». Seminari de Postgrau. Facultat de Psicologia. Fundació Universitària Luís Amigó. Medellín (Colòmbia), 5 i 6 de desembre de 2011. 10 hores.

2011. Docent. «Diseño de investigaciones cualitativas». Seminari de Postgrau. Facultat de Psicologia. Fundació Universitària Luís Amigó. Medellín (Colòmbia), 7 i 9 de desembre de 2011. 10 hores.

2009-Actualitat. Professor Consultor. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Assignatura: Acció Col·lectiva. Estudis: Psicologia i Educació.

2009-2012. Professor Consultor. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Assignatura: Psicologia Social. Estudis: Psicologia i Educació.

2015. Tutor Pràcticum. Facultat de Filosofia i Lletres. Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fundació Igenus. 120 hores.

2014. Tutor Pràcticum. Facultat de Filosofia i Lletres. Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fundació Igenus. 120 hores.

2013. Tutor Pràcticum. Facultat de Filosofia i Lletres. Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fundació Igenus. 120 hores.

2009-2010. Tutor Pràcticum Investigació. Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fundació Igenus. 90 hores.

2009-2010. Tutor Pràcticum extern en Psicologia Social. Facultat de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fundació Igenus. 120 hores.

2009. Tutor pràcticum Intervenció psicosocial. Estudis de Psicologia. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Fundació Igenus. 120 hores.

2007-08. Tutor Pràcticum Investigació. Facultat de Ciències Econòmiques i Polítiques de la Universitat de Barcelona (UB). Fundació Igenus. 120 hores.

2007-2009. Professor Consultor. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Assignatura: Psicologia. Estudis: Humanitats.

2007, 2008 i 2009. Professor invitat. «El component psicosocial del consum de drogues en la societat actual» en el marc de l’assignatura «Drogodependències i societat» de la diplomatura de Treball Social. Universitat de Lleida. 3 hores.

Cursos, formacions i seminaris impartits

2017. Docent. «Història de les drogues a Catalunya». Curs de promoció de la Salut. Organitza: Fundació Autònoma Solidària. Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona. 14 de març de 2017. 3 hores.

2016. Docent. «Les TIC en l’àmbit de les drogodependències». Formació a professionals de les drogodependències. Organitza: Institut Genus. Lloc: CAS Horta Guinardó. 25 octubre de 2016. 4 hores.

2016. Stady tour. «Les polítiques de drogues i la qüestió del cànnabis a la ciutat de Barcelona». Organitza: Fundació Donwas (Àustria) i Institut Genus. Lloc: Institut Genus. 24 de octubre de 2016. 2 hores.

2016. Coordinador. «Cannabis social clubs in Barcelona. A brief history». Visita d’estudiants del Màster de Criminologia Crítica de la Universitat d’Utrecht. 1 de febrer de 2016. 5 hores.

2016. Docent. «Història de les drogues a Catalunya». Curs de promoció de la Salut. Organitza: Fundació Autònoma Solidària. Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona. 10 de març de 2016. 3 hores.

2015. Docent. «Prohibicionisme, normalització i canvis en les polítiques de drogues» Curs «Salut pública i dret». Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 16 de març de 2015.

2014. Docent. «Història de les drogues a Catalunya». Curs de promoció de la Salut. Organitza: Fundació Autònoma Solidària. Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona. 12 de desembre de 2014. 3 hores.

2014. Docent. «Evolució sociocultural de les drogues a Catalunya». El cas de la normalització. Organitza: Fundació Autònoma Solidària. Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona. 3 hores. 25 de Març de 2014. 3 hores.

2014 Docent. «La conceptualització del risc en l’àmbit de las drogues». Grau de Treball Social. Universitat de Barcelona. 18 de març de 2014. 2 hores.

2014. Docent. «Educació Social: Prevenció de les addiccions». 1, 15, 22 de febrer i 8 de març de 2014. Sefor-Drecera: 20 hores.

2013. Docent. «Tendències del consum drogues a Catalunya. Curs de promoció de la Salut». Organitza: Fundació Autònoma Solidària. Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona. 3 hores. 19 de desembre de 2013. 3 hores.

2013. Docent. «Història de les drogues a Catalunya». Curs de promoció de la Salut. Organitza: Fundació Autònoma Solidària. Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona. 3 hores. 30 d’abril de 2013. 3 hores.

2012. Docent. Història de les drogues a Catalunya. Curs de promoció de la Salut. Organitza: Fundació Autònoma Solidària. Lloc: Universitat Autònoma de Barcelona. 3 hores. 27 de novembre de 2012.

2011. Docent. “Què sabem de cada substància”. Curs d’agents de Salut. Fundació Autònoma Solidària. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 15 de novembre de 2011. 5 hores.

2011. Docent. Bases de dades i recerca bibliogràfica en el camp de les drogodependències. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 31 de gener de 2011. 5 hores.

2011. Docent. “Una mirada femenina de la cocaïna. Seminari sobre drogues. Organitzat per l’IES (Institut d’Estudis de la Salut). Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 13 d’abril de 2011. 2 hores.

2011. Docent. “La salut emocional. Comportaments socials: Pertinença” Seminari de salut emocional. Organitzat per l’IES (Institut d’Estudis de la Salut). Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 19 de gener de 2011. 3 hores.

2010. Docent. «Com influencia la societat actual en el consum de drogues per part dels adolescents?» Seminari: Intervenció en drogodependències i adolescència.  
Organitza: Fundació SeGi. Girona, 19 de Novembre de 2010.

2010. Docent. «Què sabem de cada substància». Curs d’agents de Salut. Fundació Autònoma Solidària. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 17 de novembre de 2010. 5 hores.

2010. Docent. «Consum de drogues i promoció de la salut». Curs delegats de bloc. Fundació Autònoma Solidària. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 7 de novembre de 2010. 5 hores.

2010. Docent. «El consum de drogues durant el període d’exàmens». Cicle de conferències de primavera. Fundació Autònoma Solidària. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 26 de maig de 2010. 3 hores.

2010. Docent. «Una aproximació a la cocaïna a través de la metodologia qualitativa». Seminari de cocaïna. Institut d’Estudis de la Salut. Subdirecció General. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 21 d’abril de 2010. 2 hores.

2009. Docent. «La mirada femenina hacia la cocaína». Seminari de Cocaïna. Seminari de cocaïna. Institut d’Estudis de la Salut. Subdirecció General. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 15 de maig de 2009.

2009. Docent. «Presentación de Informes de resultados a partir de trabajos etnográficos». Toledo, 21 d’abril de 2009. Organitza: 5 hores

2009. Docent. «El consum de drogues». Curs de promoció de la Salut. Organitza: Fundació Autònoma Solidària. Universitat Autònoma de Barcelona, 19 de març de 2009. 5 hores.

2009. Docent. «El trabajo de campo en el Sistema de Información Continua sobre el consumo de drogas entre los jóvenes de Castilla- La Mancha». Organitza: FISCAM. Toledo, 12 de febrer de 2009. 10 hores.

2008. Docent. «Introducción al análisis cualitativo». Organitza: FISCAM. 5 hores.  Toledo, 11 de novembre 2008. 10 hores.

2008. Docent. «El consum de cocaïna entre els joves catalans». Seminari de cocaïna. Organitza:  Institut d’Estudis de la Salut i Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 8 d’octubre de 2008. 3 hores.

2004. Orientador educatiu. CEIP La Pau. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i Educació (UAB). 

 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.