2016-Actualitat.  Episteme. Investigació i intervenció social

2017. «Naturaleza y extensión del consumo de cannabis en España. Entre la normalización y la epidemia»

2016. Aplec Joves.

2017. «Menores y TIC. Entre el ritual de paso y la adicción».

2006- 2015. Fundació IGenus.

2015. «Factores de riesgo en el consumo de alcohol y cannabis en menores en situación de vulnerabilidad. Investigación orientada a la detección precoz en zonas de riesgo»

2015. «Anàlisi sociocultural del consum de cànnabis a Catalunya»

2015. «Del tabú a la normalización. Familia, comunicación y prevención del consumo de drogas»

2013-2014. «Normalización y percepción de riesgo en el consumo de cannabis y alcohol en menor de edad»

2012-2013. «De riesgos y placeres. Manual para entender las drogas».

 2012-2013. «Modelos familiares en la prevención de los consumos intensivos de alcohol en los menores de edad españoles».

2011-2012. «Beber para crecer. El consumo de alcohol entre los adolescentes».

2010- 2011. «El paper dels pares/mares consumidors de drogues en la prevenció i l’abordament del consum de drogues dels seus fills»

2006-2010. «Observatori de Nous Consums de Drogues en l’Àmbit Juvenil».

2009-2011. «Sistema de Información Continua del Consumo de drogas entre la población Juvenil de Castilla la Mancha» (SICCAM).

2009-2010. «Sistema Información Etnográfico Continuo» (SIEC).

2010.  «Del consumo recreativo al consumo problemático».

2009. «La normalización social del consumo de drogas».

2009. «El camino hacia la cocaína. Procesos y implicaciones psicosociales por los cuáles la cocaína se instaura entre los jóvenes consumidores de drogas españoles (20-34 años)».

2008-2009. «El consumo de cocaína entre la población adultojoven de la Comunidad Autónoma del País Vasco».

2009. «Joves i adolescents llatinoamericans a Barcelona. Els usos dels espais públics».

2009. «El consum de drogues il·legals entre la població homosexual de la ciutat de Barcelona».

2008. «La mirada femenina hacia la cocaína. Discursos de las mujeres jóvenes españolas (15-34 años) ante el consumo de la cocaína». 

2007-2008. «Entre Rayas. La mirada adolescente hacía la cocaína».

2006. «Assessing and Preventing Violence in National and International Recreational Settings for Young People 2006». Projecte Daphne.

2006. “El consumo de drogas ilegales entre los jóvenes de Castilla-La Mancha”

2004-2009. «Observatori de Nous Consums de Drogues en l’Àmbit Juvenil».

 

2010-2014. Subdirecció General de Drogodependències. Generalitat de Catalunya.

Tècnic en projectes de recerca.

2014. «Projecte UPE (Unitat de Porro Estàndar)». Col·laboració amb la Unitat d’Alcohologia de l’Hospital Clínic de Barcelona.

2014. «El «gap» entre els consums de psicofàrmacs i la prescripció mèdica».

2014. «Crisi i normalització en el consum de cocaïna».

2013. «Extensió i naturalesa del consum de cànnabis a Catalunya».

2013. «La web profunda i la venda de drogues minoritàries».

2012. «El consum de drogues entre els alumnnes PQPI de Catalunya»

2013. «Estat actual dels clubs cannàbics a Catalunya»

2011-12 «Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project» (ALICE RAP

2012. Spora-Sinèrgies.

Moderador de dinàmiques grupals i responsable de l'anàlisi qualitatiu.

2012: «I Fòrum cannàbic català»

2006. Associació Benestar i Desenvolupament (ADB).

2006. «Jóvenes, ocio y consumo de drogas en el municipio de Granadilla de Abona. Fase Diagnostico del plan municipal de drogas»

 

 

 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.