Activitats Actuals

Coordinació i gestió de projectes

Juliol 2015- Actualitat. Episteme Investigació i intervenció Social.

 • Director executiu.
 •  Coordinador del Departament de Recerca.
 • Gestió, coordinació, divulgació, innovació i transferència de coneixement.
 • Generació i implementació de projectes de recerca social i prevenció en matèria de consum de drogues i joventut.
 • Representant de l’Associació en el Grup de treball de Drogodependències del Consell Municipal de Benestar Social. Ajuntament de Barcelona.

Recerca

Juliol 2015- Actualitat. Episteme Investigació i intervenció Social.

 • Recerca socioantropològica i psicosocial sobre el consum de drogues.
 •  Aplicació de tècniques qualitatives i quantitatives.
 • Anàlisi de dades i anàlisi de discursos.
 •  Escriptura i presentació de resultats.

Febrer 2010- Actualitat. Observatorio Etnográfico de Drogas

 • Director del projecte d’Observatori.
 • Investigador de les noves tendències dels consums de drogues en clau sociocultural
 • Coordinador del treball de camp.
 • Escriptura de informes i texts de divulgació.

Desembre 2014- Unitat de Polítiques de Drogues. SiPEP. Facultat de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona.

 • Responsable de recerca en l’àmbit social de les polítiques de drogues.
 • Coordinador de la Unitat.
 • Investigador. Responsable de recerca psico-social.

2015. Medical Anthropology Research Center (MARC). Universitat Rovira i Virgili (URV).

 • Investigador en Antropologia Mèdica.

Avaluació i qualitat

2015- Actualitat. Episteme Investigació i intervenció Social.

 • Responsable d’avaluació dels projectes de la entitat.
 • Responsable del Sistema de Qualitat ISO 9001-2008.
Docència i Formació

2008- Actualitat. Universitat Oberta de Catalunya. (UOC)

 • Professor Consultor. Assignatura: Psicologia Social de l'acció col·lectiva.
 • Col·laboració amb diferents Universitats, màsters i entitats.

Consell editorial

 • Farmakon.  
 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.