Com influencia la societat actual en el consum de drogues per part dels adolescents?


Sessió de formació de 5 hores, impartida per el SeGi en el seu curs sobre el consum de drogues entre la població adolescent.

 

La ponència va tenir dues parts. La primera titulada Com influencia la societat actual en el consum de drogues per part dels adolescents? Va incloure:

 

La societat actual, els adolescents i el consum drogues: Exposició de com es relaciona aquest tres conceptes en l’actualitat

 

El consum com a patró sociocultual: Consum i consumisme de bens de consums i de drogues.

 

Paradigmes del consum de drogues. Com s’ha entès i s’entén el consum de drogues en les societat humanes?

 

Conceptes clau en el consum de drogues.

 

La normalització social del consum de drogues. Aspectes claus relacionats en la normalització social del consum.

 

Els pares/mares i els consums de drogues. Normalitat i desviació. Relacions pares/ mares, fills i consum de drogues.

 

Contexts de consum. Consums en els temps formals i informals.

 

Posicions davant del consum per part dels joves. Com es relacionen els joves amb les drogues

 

Discursos i pràctiques: Que diuen els adolescents i joves sobre les drogues? I que fan?

 

La segona part inclogué:

 

Presentació dades observatori

Drogues consumides a Catalunya (presentació, vies, tipus de consums…)

 

Efectes i conseqüències. Presentació del Informe 2009 de l’Observatori de Nous Consums de Drogues en l’Àmbit Juvenil. Situació actual del consum de drogues a Catalunya

 

 

 

 


Twitter

Aquesta secció està buida.